Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản. Ông Lê Doãn Hợp - Chủ tịch danh dự VDCA là Ủy viên phản biện.
Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản là 1 trong 2 Quy hoạch ngành quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT lập.
Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản là 1 trong 2 Quy hoạch ngành quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT lập.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 276 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Các ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo của các bộ, cơ quan: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Trung ương; Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Học viện Báo chí tuyên truyền.

Ủy viên phản biện là các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và xuất bản, in, phát hành, bao gồm: Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT; ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Thuận Hữu, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Hoàng Hữu Lượng, nguyên Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT.

Hội đồng còn có tư vấn phản biện độc lập gồm các ông: Trần Bình Minh, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Vũ Đình Thường, nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản - Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ TT&TT là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản là 1 trong 2 Quy hoạch ngành quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT lập, tại Quyết định 995 ngày 9/8/2018, cùng với Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông.

Danh sách Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản:

I. Chủ tịch và Phó Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch Hội đồng.

II. Ủy viên

1. Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

2. Ông Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

3. Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

4. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

8. Ông Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

9. Ông Vũ Quý Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

10. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động-Văn xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

12. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Bà Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế, Bộ Nội vụ.

14. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-Hành chính, Bộ Tư pháp.

15. Bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

16. Ông Hà Văn Minh, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đài Truyền hình Việt Nam.

17. Bà Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí tuyên truyền.

III. Ủy viên phản biện

1. Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Ông Thuận Hữu, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

4. Ông Hoàng Hữu Lượng, nguyên Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.