Thủ tướng không chỉ đạo việc thanh tra báo Người cao tuổi

Ngày 13-2, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam.
Trụ sở báo Người cao tuổi tại Hà Nội
Trụ sở báo Người cao tuổi tại Hà Nội

Theo đó Ban Thường vụ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam có Văn bản (số 45/BTV-HNCT ngày 11-2-2015) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra đột xuất tại báo Người cao tuổi.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Việc thanh tra đột xuất tại báo Người cao tuổi do Bộ Thông tin và truyền thông quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền; Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo việc thanh tra này.

Yêu cầu Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan đến việc thanh tra nói trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: chinhphu.vn