Báo Người cao tuổi bị phạt 699,7 triệu đồng

Báo Người cao tuổi bị phạt 699,7 triệu đồng

Ông Kim Quốc Hoa phải tạm dừng nhiệm vụ điều hành báo Người cao tuổi từ ngày 12/2 theo quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi. Ông Nguyễn Duy Quyền - Phó Tổng biên tập Báo Người cao tuổi sẽ tạm quyền điều hành thay ông Kim Quốc Hoa.