Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 183,61ha đất trồng lúa Vĩnh Phúc sang phi nông nghiệp

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng 183,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phối cảnh Khu đô thị sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường.
Phối cảnh Khu đô thị sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường.

Trước đó, ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi xem xét, Thủ tướng đã đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích sử dụng 183,61ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và nghị quyết số 35 của Chính phủ.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng chấp thuận đề nghị của tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng 73,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện dự án KĐT du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị Thủ tướng chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển mục đích sử dụng 110 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND Vĩnh Phúc chỉ đạo việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt; chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai; công khai minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước và khiếu kiện phức tạp.