Thu hơn 500 tỷ đồng từ các dự án xây dựng sai phạm

VietTimes -- Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2016, cơ quan này đã triển khai 43 đoàn thanh tra chuyên ngành, 2 đoàn thanh tra hành chính và kiểm tra khiếu nại. Qua đó, đã ban hành 31 kết luận thanh tra và thu hơn 500 tỷ đồng tiền sai phạm từ các dự án.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, cơ quan thanh tra đã yêu cầu giảm giá trị dự toán công trình, dự án bị thanh tra trên 314 tỷ đồng, yêu cầu giảm trừ giá trị thanh toán, quyết toán, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 194,4 tỷ đồng, thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ của cơ quan Thanh tra Bộ trên 4,4 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan thanh tra Bộ Xây dựng cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm.