Xây dựng Cảng hàng không Nội Bài: Chênh lệch nhiều tỷ đồng

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các dự án: Xây dựng nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự án Mở rộng nhà ga hành khách T1-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Nhà ga hành khách T2 Nội Bài. (Ảnh: Vietnamairlines)
Nhà ga hành khách T2 Nội Bài. (Ảnh: Vietnamairlines)

Qua thanh tra phát hiện công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam còn tồn tại một số sai sót như: Tính sai tăng khối lượng thi công, tính thừa hao phí nhân công cẩu ống cống, tính sai đơn giá thang máy và một số nguyên nhân khác dẫn đến làm tăng giá gói thầu hơn 5,4 tỷ đồng. Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các nhà thầu tư vấn thiết kế nghiêm túc rút kinh nghiệm về các sai sót.

Việc lập hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình cũng để xảy ra tình trạng: không kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng kinh tế; thiếu một số kết quả thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu cát, đá; thiếu một số kết quả kiểm tra bê tông nhựa,...

Tại các công trình nêu trên, còn tình trạng để nghiệm thu sai tăng khối lượng bê tông cọc khoan nhồi, bê tông trụ cầu, bê tông lót móng, khối lượng móng và mặt đường và một số nguyên nhân khác dẫn đến làm tăng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân để xảy ra các tồn tại, đồng thời khắc phục các tồn tại; Yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân về những tồn tại và báo cáo Thanh tra Bộ Xây dựng bằng văn bản.

Đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại và sai sót đối với thiết kế, lập dự toán, quản lý chất lượng thi công công trình và nghiệm thu, thanh, quyết toán.

Theo Tiền phong