Thêm công ty đa cấp bị phạt gần 500 triệu đồng và rút giấy phép

VietTimes -- Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam vừa bị xử phạt số tiền 409,5 triệu đồng và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Bị rút giấy phép, nhưng những dấu hỏi về những bất thường trong việc cấp phép CTCP Liên minh tiêu dùng VN vẫn chưa được giải đáp?
Bị rút giấy phép, nhưng những dấu hỏi về những bất thường trong việc cấp phép CTCP Liên minh tiêu dùng VN vẫn chưa được giải đáp?

Cụ thể, theo quyết định số 252/QĐ-QLCT của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, Công ty này cũng bị xử phạt số tiền 409,5 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam có giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0105989285 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu vào ngày 11/9/2012, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/12/2015. Công ty có trụ sở chính tại số 33 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo Cục quản lý cạnh tranh, Công ty Liên minh tiêu dùng Việt Nam đã vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể:

-  Không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

-  Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật;

- Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp;

-  Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

-  Không thực hiện nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.

- Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp đối với một người tham gia bán hàng đa cấp.

 Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, việc Việc thu hồi Giấy chứng nhận của doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp BHĐC bị thu hồi Giấy chứng nhận, các nhà phân phối và người tham gia BHĐC có thể và nên tiến hành các bước theo hướng dẫn sau: http://www.vca.gov.vn/chitiettintuc.aspx?ID=3214&CateID=421.