Hà Nội giám sát chặt hoạt động bán hàng đa cấp

VietTimes -- Đây là nội dung trong kế hoạch số 149/KH-UBND của thành phố Hà Nội, theo đó thành phố sẽ tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn.
Hà Nội sẽ tiến hành quản lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp- (Ảnh minh họa).
Hà Nội sẽ tiến hành quản lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp- (Ảnh minh họa).

Theo đó, trong thời gian tới các cơ quan quản lý nhà nước của Hà Nội sẽ liên tục phối hợp, trao đổi thông tin để theo dõi, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời phải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Bên cạnh đó, phải luôn luôn hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân về các dấu hiệu vi phạm, lừa đảo của một số doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp để người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 4287/QĐ-UBND, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về hoạt động bán hàng đa cấp để kiểm tra, xử lý vi phạm với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.