Thanh tra một loạt dự án giao thông, môi trường

Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện một số dự án giao thông, môi trường do Bộ GTVT, UBND Hà Nội và UBND TP.HCM làm chủ đầu tư.

Thanh tra một loạt dự án giao thông, môi trường

Đây là những dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo quyết định đươc Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ký, thời kỳ thanh tra các dự án đã và đang thực hiện từ năm 2010 đến hết tháng 6-2015.

Trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể làm rõ, thời gian thanh tra kéo dài 75 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra này do ông Nguyễn Duy Bính, Phó vụ trưởng Vụ I làm trưởng đoàn và ông Lê Quang Hà, Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng tổ giám sát.

Đối với các dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND TP Hà Nội thanh tra, kiểm tra, quan điểm của Thanh tra Chính phủ sẽ kế thừa có trách nhiệm, có thể có kiểm tra nhưng không thanh tra lại.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 1-10-2010 đến 30-6-2015, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ này.

Thời gian thanh tra là 40 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II làm trưởng đoàn.

Theo Tuổi trẻ