Tiến hành thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong vòng 40 ngày

Nội dung thanh tra bao gồm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chiều ngày 23/9, ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã chủ trì công bố Quyết định thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.​​

Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo Quyết định thanh tra số 2616/QĐ-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, nội dung thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hang Nhà nước Việt Nam.

Đoàn thanh tra gồm 10 người do ông Nguyễn Quang Thía làm Trưởng đoàn cùng 2 phó đoàn và 7 thành viên.

Thời kỳ thanh tra từ 1/10/2010 đến 30/6/2015 (khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên). Thời gian thanh tra 40 ngày.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh chia sẻ những khó khăn đối với ngành ngân hàng trong bối cảnh hệ thống luật pháp đang trên quá trình hoàn thiện, hoạt động của ngành ngân hàng bị tác động mạnh của khủng hoảng tài chính kinh tế...

Theo Bizlive