Thanh tra Chính phủ sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử trong năm 2017

VietTimes -- Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thanh tra Chính phủ đề xuất trong năm 2017 cơ quan này cần đầu tư mới Cổng thông tin điện tử để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Giao diện Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.
Giao diện Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Mới đây, tại buổi làm việc với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn liên quan về triển khai xây dựng một số chương trình phần mềm của Thanh tra Chính phủ ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin báo cáo nhu cầu đầu tư trong năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

Trong đó, ông Thắng đề xuất năm 2017 cần đầu tư mới Cổng thông tin điện tử để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, công tác cải cách hành chính, xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử...

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thắng còn cho rằng phải xây dựng nâng cấp hệ điều hành tác nghiệp để phục vụ hiệu quả và kịp thời công tác điều hành hàng ngày của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cục, vụ, đơn vị.

Các vị đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp, Văn phòng, Cục IV (Thanh tra Chính phủ) cũng nêu các ý kiến liên quan tới quá trình triển khai, xây dựng các phần mềm, trong đó khẳng định nhu cầu đầu tư cho công nghệ thông tin hiện tại ở Thanh tra Chính phủ là rất cần thiết, cần bố trí kinh phí để thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chỉ đạo xây dựng, đổi mới ngay hệ điều hành tác nghiệp và Cổng thông tin điện tử trong năm nay.

Ông Đặng Công Huẩn yêu cầu, Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá chi tiết lại hiện trạng của Cổng thông tin và hệ điều hành tác nghiệp để làm cơ sở đầu tư theo các quy định của nhà nước.

Trung tâm thông tin, Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập dự án để thực hiện, hoàn thành công việc này trong tháng 4/2017.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Chính phủ phải cân đối, bố trí nguồn kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập dự án.

Đối với các hạng mục còn lại như bảo mật thông tin, nâng cấp hạ tầng công nghệ… ông Huẩn yêu cầu, Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiên cứu để đề xuất thực hiện.