Thanh tra Chính phủ bắt đầu công tác thanh tra đất đai, xây dựng và khoáng sản tại Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 7/12, tại Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản tại Quảng Nam.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản tại Quảng Nam.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản tại Quảng Nam.

Buổi công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ có sự tham dự của ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đại diện Thanh tra tỉnh và đại diện các sở, ngành trên địa bàn.

Theo quyết định, Đoàn thanh tra sẽ do ông Nguyễn Hồng Giang - Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật. Qua thanh tra sẽ chỉ ra bất cập, sai phạm (nếu có) để chấn chỉnh, khắc phục nhằm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản tại Quảng Nam.

Buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản tại Quảng Nam.

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời gian làm việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ).