Quảng Nam chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra các dự án BĐS do Công ty CP Bách Đạt An thực hiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh và thị xã Điện Bàn thực hiện kết luận thanh tra công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.
Dự án 7B mở rộng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư
Dự án 7B mở rộng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Liên quan đến Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 16/8/2021 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam đối với công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất tại 4 dự án Khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, ngày 27/9, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản thống nhất với nội dung kết luận thanh tra và chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 dự án này theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Trong đó, ông Thanh yêu cầu sử dụng biên bản kê khai và khối lượng kiểm đếm hiện trạng được xác lập trước đây đã được Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định và tiến hành công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với Công ty CP Bách Đạt An, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện triển khai các nội dung của Kết luận thanh tra. Sau khi các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, nếu chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước thì chủ đầu tư chịu phần chênh lệch và xem như hỗ trợ nhân dân.

Nếu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn thì chủ đầu tư tiếp tục chi bổ sung để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Đối với diện tích đất còn hiện trạng, chưa thực hiện bồi thường thì thực hiện các bước thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra đối với các dự án, nếu phát hiện các sai phạm thì tiến hành xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật; Các đơn vị liên quan phải báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án; báo cáo phải xác định cụ thể, đầy đủ các nội dung phát sinh.

Trước đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án khu đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 16/8/2021 về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/10/2021.