Thanh tra 17 dự án BOT trên Quốc lộ 1A

Đáng chú ý là cuộc thanh tra Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi sử dụng vốn ODA do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và 6 cuộc thanh tra đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước.
Hàng loạt dự án BOT trên Quốc lộ 1A nằm trong diện thanh tra
Hàng loạt dự án BOT trên Quốc lộ 1A nằm trong diện thanh tra

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2015. Năm 2014, Thanh  tra Bộ đã triển khai 5 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 8 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch.

Trong số này, đáng chú ý là cuộc thanh tra Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi sử dụng vốn ODA do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư;  6 cuộc thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg tại các tỉnh: Nam Định, Kiên Giang, Điện Biên, Hà Nam, Cao Bằng, Đăc Lăc; Kiểm tra đột xuất rà soát quy hoạch đầu tư các dự án ven biển tại Kiên Giang, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Thanh tra Bộ đã phát hiện sai phạm về kinh tế trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước (bao gồm xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán) với tổng số tiền gần 1.178 tỷ đồng. Trong đó, thu về ngân sách Trung ương là 17,6 tỷ đồng, thu về ngân sách địa phương là 1.078 tỷ đồng, và giảm trừ khi quyết toán là 82,23 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ cũng đã kiến nghị các địa phương xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có vi phạm, đồng thời tiến hành rà soát các dự án và các quyết định đầu tư chưa thực hiện và không phù hợp với quy hoạch, có thời gian phê duyệt quá dài để có biện pháp xử lý cần thiết, phù hợp với quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những bất cập, sai sót trong đầu tư phát triển trên địa bàn.

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1724/QĐ-BKHĐT ngày 25/11/2014, trong năm 2015, Thanh tra Bộ sẽ triển khai 12 cuộc thanh tra chuyên ngành và 23 cuộc kiểm tra.

Theo ông Trần Kỳ Sơn, Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2015, theo kế hoạch đã được phê duyệt, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra về đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước; thanh tra chuyên đề các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên tuyến Quốc lộ 1A; thanh tra Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp hệ thống đê biển, hệ thống đê sông tại một số tỉnh, thành phố nằm trong Chương trình; thanh tra các dự án sử dụng vốn ODA...

Trong đó, đáng chú ý là  cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện 17 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng  BOT trên tuyến Quốc lộ 1A do Bộ Giao thông - Vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng. Thời gian tiến hành thanh tra 17 dự án trên được thực hiện từ quý I đến quý IV/2015.

Mới đây nhất, ngày 15/1, Tranh tra Bộ đã tiến hành thanh tra công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên tuyến Quốc lộ 1A đối với 2 dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang; Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 368+400 (Nghi Sơn) – Km 402+330 (Cầu Giát).

Theo ông Sơn, cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện 17 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng  BOT trên tuyến Quốc lộ 1A được thực hiện nhằm đánh giá, rà soát và tổng kết việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT (có hiệu lực từ ngày 15/01/2010) trước khi Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, năm nay, Thanh tra Bộ cũng tiến hành các cuộc thanh tra như: Thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng Lạch Huyện sử dụng vốn ODA do Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư; thanh tra công tác quản lý và thực hiện Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sử dụng nguồn vốn ODA (WB6) do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ quản đầu tư; thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2009 – 2013 tại tỉnh Tây Ninh, Bắc Kạn; thanh tra chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn của Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 19/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc...

Theo Đầu tư