Thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh

VietTimes -- Bộ Tài chính đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan là cục hải quan thứ 35 trong tổ chức bộ máy ngành Hải quan.
Thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh- (Ảnh: Hải Quan).
Thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh- (Ảnh: Hải Quan).

Những năm gần đây, các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giá trị hàng xuất nhập khẩu liên tục tăng với tỷ lệ tăng hàng năm trên 10%.

Hiện nay, trên địa bàn 3 tỉnh có 26 Khu công nghiệp, với tổng diện tích 5.700ha. Bình quân trên địa bàn 3 tỉnh số tờ khai hải quan đạt trên 200.000 tờ khai/năm, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6 tỷ USD/ năm.

Do đó, cần thiết phải thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cục Hải quan Hà Nam Ninh gồm 3 Chi cục: Hải quan Ninh Bình, Hải quan Nam Định và Hải quan quản lý các khu công nghiệp Hà Nam và 3 đơn vị chức năng là Văn phòng cục, Phòng Nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan.

Trước đây, công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình do Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đảm nhiệm.