Thanh Hóa phấn đấu trở thành hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước

VietTimes -- Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiến lên thành một tỉnh công nghiệp và phấn đấu trở thành hình mẫu của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội.
Một góc bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Internet)
Một góc bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Internet)

Theo ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa có vị trí chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời của "xứ Thanh". Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều anh hùng dân tộc, một miền văn hóa cội nguồn "cái nôi" của văn hóa vật thể và phi vật thể Việt Nam.

Những năm qua kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả ấn tượng và tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực, xu hướng phát triển của Thanh Hóa ngày càng tốt hơn. Cụ thể, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 3 năm qua (2016 - 2018) tăng bình quân 11%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,8%/năm, công nghiệp tăng 15,9%/năm, dịch vụ tăng 9,8%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 12,3%/năm.

Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thanh Hóa đạt được thời gian qua là tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận định tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn được đánh giá ở dưới mức tiềm năng, chưa cân đối được ngân sách, chưa khắc phục triệt để tình trạng cho vay nặng lãi "tín dụng đen".

Để khắc phục được những hạn chế, tiếp tục phát triển, hoàn thành đúng các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiệm vụ giải pháp lớn, quan trọng nhất đối với Thanh Hóa là đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vì sự phát triển chung của Thanh Hóa và cuộc sống của nhân dân.

Phấn đấu trở thành hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội

Theo Thủ tướng, tầm nhìn “Tứ Sơn” đang đặt ra cho Thanh Hóa không chỉ có Nghi Sơn mà còn có các thế mạnh khác, đòi hỏi Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phải tiến lên thành một tỉnh công nghiệp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thanh Hóa phải nghiên cứu, có cơ chế, chính sách mới, hấp dẫn, đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư hạ tầng quan trọng, trước hết là giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy và “mở cửa bầu trời”; nghiên cứu xây dựng đô thị sân bay văn minh, hiện đại theo xu hướng thế giới.

Tỉnh cũng cần quan tâm giữ gìn cảnh quan, môi trường, màu xanh của núi rừng (nhất là vùng phía Tây); tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề và chuyển đổi nghề để cung cấp lao động có trình độ và tay nghề phù hợp cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là các khu kinh tế, khu công nghiệp. Giải pháp này nhằm phát huy lợi thế chất lượng nguồn nhân lực Thanh Hóa đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với trên 2 triệu lao động.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo Thanh Hóa phải phấn đấu là một hình mẫu của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân phải được hưởng lợi cao nhất, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức bình quân chung của cả nước, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao tỉnh Thanh Hóa thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tiếp tục đổi mới trong công tác cán bộ, trong quản trị, điều hành,/.