Quảng Nam: GRDP 2018 tăng trưởng 8,11%, đạt 68.000 tỷ đồng

Quảng Nam: GRDP 2018 tăng trưởng 8,11%, đạt 68.000 tỷ đồng

VietTimes – Nhờ tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 của Quảng Nam đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, chiếm 29% GRDP và 3 năm đạt mức 73.000 tỷ đồng, ước tăng bình quân 8,4%/năm.