Tháng 2/2017, phải báo cáo đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Cái Mép

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT đến tháng 2/2017 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch cảng biển, vận tải, tuyến luồng khu vực Cái Mép - Thị  Vải.
Tháng 2/2017, phải báo cáo đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Cái Mép
Tháng 2/2017, phải báo cáo đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Cái Mép

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao cho Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo tổng thể về Dự án đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Cụ thể, Báo cáo phải đảm bảo các nội dung về quy hoạch cảng biển, vận tải, tuyến luồng khu vực Cái Mép - Thị  Vải và các yếu tố, điều kiện khác có liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 57 dự án cảng biển được quy hoạch, đã đưa vào khai thác 28/57 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD; tổng công suất khoảng 98,9 triệu tấn/năm.

Riêng khu vực Cái Mép-Thị Vải có 35 dự án quy hoạch, hiện đã đưa vào khai thác 17 dự án, gồm 7 bến cảng container, 3 bến cảng chuyên dụng xăng dầu và 7 cảng tổng hợp, hàng rời, với tổng công suất khoảng 93 triệu tấn/năm.