Đề nghị đưa chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam để hoàn thiện dự án Cát Linh - Hà Đông
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19,

Đề nghị đưa chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam để hoàn thiện dự án Cát Linh - Hà Đông

VietTimes -- Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao hướng dẫn, xem xét đưa chuyên gia Trung Quốc của dự án sang Việt Nam làm việc trong tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
“Quyền lực ngầm” của bút phê

“Quyền lực ngầm” của bút phê

Bút phê đang được thừa nhận ở hầu hết các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và có “quyền lực” nhất định. Chúng được xem là căn cứ, cơ sở để người trình thủ tục làm cơ sở thực hiện, lưu vào hồ sơ, kể cả căn cứ để quyết toán, thanh toán.