Thái Lan thành lập trung tâm Tài năng chiến lược thúc đẩy cách mạng 4.0

VietTimes -- Trung tâm sẽ giúp xác định các chuyên gia Thái Lan và nước ngoài có kỹ năng đặc biệt về công nghệ và đổi mới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân Thái Lan có nhiều thuận lợi hơn khi tuyển dụng họ vào làm việc, bằng cách đó nâng khả năng cạnh tranh của quốc gia lên cấp độ cao hơn.
Ông Suvit Maesincee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cùng với lãnh đạo các cơ quan chính phủ tại lễ khai trương STC.
Ông Suvit Maesincee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cùng với lãnh đạo các cơ quan chính phủ tại lễ khai trương STC.

Nhằm tăng cường số lượng các chuyên gia và nguồn nhân lực tài năng để hỗ trợ khu vực tư nhân, Kế hoạch Thái Lan 4.0 nâng cấp cơ sở công nghệ của quốc gia và  Hội đồng Đầu tư của Dự án Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) đã  cùng nhau thành lập một cơ sở có tên là Trung tâm Chiến lược Tài năng (STC).

Bà Hirunya Suchinai, Tổng thư ký của Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI) cho biết, BOI đang hợp tác với các cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan, Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTDA) cũng như  Văn phòng Chính sách Khoa học Công nghệ và Đổi mới quốc gia . Các đơn vị này sẽ cùng nhau thành lập Trung tâm Chiến lược Tài năng (STC), có vai trò là tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tìm kiếm và tuyển dụng các nhà nghiên cứu, chuyên gia và công nhân lành nghề, gồm cả người Thái và nước ngoài để hỗ trợ kinh doanh.

Trung tâm sẽ giúp xác định các chuyên gia Thái Lan và nước ngoài có kỹ năng đặc biệt về công nghệ và đổi mới. Đó là việc tìm và sắp xếp theo nhu cầu nhân sự của các công ty tham gia chương trình tại Thái Lan làm cho họ thuận lợi hơn khi tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, bằng cách đó nâng khả năng cạnh tranh của quốc gia lên cấp độ cao hơn.

Bà Hirunya nói: "Tuyển dụng nhân tài là một trong những thách thức quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và cũng là động lực then chốt cho kế hoạch 4.0 của Thái Lan. STC sẽ làm cho  khu vực tư nhân tiếp cận dễ dàng hơn với các tài năng liên quan đến công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ số và công nghệ khoa học - và tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh và cư trú đối với các chuyên gia nước ngoài có nhu cầu. STC cũng sẽ thu thập trích ngang của các chuyên gia và tài năng trong một cơ sở dữ liệu. "

Hirunya nói rằng STC sẽ thúc đẩy mối liên kết giữa khu vực nghiên cứu và khu vực tư nhân, sẽ cung cấp các dịch vụ chứng nhận trình độ chuyên môn cho những người trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Các chuyên gia được chứng nhận sẽ được tạo điều kiện liên quan đến thị thực và giấy phép làm việc và sẽ có quyền truy cập vào hệ thống e-expert do Trung tâm Một cửa (One-Stop) về  Thị thực và Giấy phép làm việc điều hành.

Vai trò của người hỗ trợ

Ông Suwipa Wanasathop, Phó chủ tịch Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTDA) cho biết, cơ quan này sẽ là người hỗ trợ tìm kiếm các chuyên gia khoa học và công nghệ, những tài năng cả là người Thái và quốc tế, để hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu về nhu cầu lao động của khu vực tư nhân.

"Chúng tôi sẽ giúp xác định và mời các chuyên gia nước ngoài để khu vực tư nhân có thể nhận chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia quốc tế cho các chuyên gia địa phương. Từ đó, khu vực tư nhân sẽ có thể tăng cường và tạo ra nhiều tiềm năng cho hoạt động kinh doanh của họ " - ông  Suwipa nói.

Theo ông Suwit Maesincee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm trợ giúp sẽ làm  đòn bẩy cho kế hoạch Thái Lan 4.0 và Dự án Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC). Nguồn nhân lực tài năng được đánh giá là rất cần cho nền tảng kinh tế cần thiết để tạo ra một chương mới về thương mại và đầu tư. Hơn nữa, trung tâm sẽ là mối liên kết giữa phía cung và cầu để phát triển đất nước trong dài hạn và tạo ra sự bền vững quốc gia trong thời kỳ tiếp theo.

Ông Suwit nói thêm rằng kiến thức khoa học và công nghệ sẽ thúc đẩy cơ sở hạ tầng về trí tuệ có thể thu hút các nhà đầu tư đến với đất nước và thúc đẩy kế hoạch Thái Lan 4.0.

Theo The Nation