Tầm nhìn của Facebook đã thay đổi thế nào trong 13 năm qua?

VietTimes -- Facebook thực sự là gì? Một công cụ liên lạc, kết nối bạn bè? Một môi trường để người dùng tự do thể hiện bản thân hay một công cụ truyền bá tư tưởng chính trị? Định nghĩa về Facebook phụ thuộc vào tầm nhìn của Mark Zuckerberg và nó đã thay đổi rất nhiều trong 13 năm qua.
Ảnh minh họa: Money Compass
Ảnh minh họa: Money Compass
Video: Tầm nhìn của Facebook đã thay đổi thế nào trong 13 năm qua. Nguồn: WSJ