Tái bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường với ông Trần Hồng Hà và ông Nguyễn Linh Ngọc.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà.

Cụ thể, tại Quyết định 845/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.

Tại Quyết định 846/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Linh Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, tại công văn 835/TTg-TCCV, Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đối với ông Chu Phạm Ngọc Hiển, sinh ngày 19/5/1957 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Hiện tại, cơ cấu lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường ngoài Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, còn có 6 Thứ trưởng, bao gồm: Nguyễn Thái Lai, Trần Hồng Hà, Chu Phạm Ngọc Hiển, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa.

Ngoài ra, cùng ngày Thủ tướng cũng ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Thuấn giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Theo: BizLive