Sự nghiệp của Bill Gates qua infographic

Là nhân vật quan trọng trong lịch sử điện toán, Bill Gates tuy không còn 'ánh hào quang' như xưa nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn, trong đó có hoạt động từ thiện.

Sự nghiệp của Bill Gates qua infographic

Sự nghiệp của Bill Gates qua infographic

Sự nghiệp của Bill Gates qua infographic ảnh 1

Sự nghiệp của Bill Gates qua infographic