Các nhân vật nổi tiếng thung lũng Silicon được tìm kiếm như thế nào?

Các nhân vật nổi tiếng thung lũng Silicon được tìm kiếm như thế nào?

VietTimes – Tính năng auto-complete của Google cung cấp cho bạn một trình đơn các đề xuất dựa trên các truy vấn phổ biến nhất liên quan đến thông tin bạn đang tìm kiếm. Vậy bạn có muốn biết tính năng này sẽ gợi ý cho bạn những thông tin thú vị gì về những cái tên huyền thoại trong thung lũng Silicon không nào?