Sớm công bố kết quả sử dụng 11.150 tỷ đồng bồi thường của Formosa

VietTimes -- Đó là nội dung Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa.

Vùng ảnh hưởng của sự cố Formosa. Ảnh: Zing

Vùng ảnh hưởng của sự cố Formosa. Ảnh: Zing

Theo đó, Phó Thủ tướng kết luận, cho đến nay, các các giải pháp, công việc nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh của nhân dân 4 tỉnh miền Trung để sớm ổn định đời sống sau dự cố môi trường biển Formosa đã đi vào giai đoạn kết thúc. Đời sống nhân dân 4 tỉnh đã ổn định, môi trường biển đã sạch trở lại như thông báo của Bộ TNMT, du lịch tăng trưởng nhanh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân đã ổn định và hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo...

Theo thông báo, với số tiền đã tạm ứng, chưa chi trả, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng đã được quy định tại Quyết định 1880 và Quyết định 309 của Thủ tướng (còn khoảng 5% trong số đã được tạm cấp).

Đối với hàng hải sản tồn kho ngoài khối lượng 5.369 tấn đã báo cáo ban đầu, giao Bộ Công thương chủ trì thành lập đoàn công tác gồm các Bộ Tài chính, Y tế, NNPTNT kiểm tra để kiểm chứng, tập trung vào các tỉnh có số lượng vượt cao so với con số đã báo cáo ban đầu theo các tiêu chí: Hàng xác thực hiện đang tồn trong  kho, chưa tiêu thụ được; có bằng chứng chứng minh nguồn gốc, được thu mua, tạm trữ trên địa bàn trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển; có sự giám sát, xác nhận của đại diện cộng đồng dân cư khu vực.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công thương về kết quả kiểm tra hải sản tồn kho và báo cáo của 4 tỉnh về các trường hợp còn sót, Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng phê duyệt và phân bổ kinh phí. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng, Bộ Tài chính cấp kinh phí cho địa phương, giao UBND 4 tỉnh chịu trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

Sau khi có kết quả tổng hợp kinh phí bồi thường thiệt hại, Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các bộ thống nhất để tiến hành công bố công khai kết quả sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa (500 triệu USD đã được chuyển đổi thành 11.150 tỷ đồng), báo cáo Thủ tướng.

Về bảo đảm sức khỏe người dân và an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu giám sát chất lượng hải sản tầng đáy tại 4 tỉnh, tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia nước ngoài (nếu cần)...

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan, theo chức năng khẩn trương xem xét các dự án liên quan đến quan trắc, giám sát môi trường biển, phục hồi hệ sinh thái biển cũng được để báo cáo Thủ tướng, nếu cần sẽ thực hiện.