Thủ tướng: Nước thải của Formosa đã đạt chuẩn

VietTimes -- Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, kết quả quan trắc online và giám sát hàng ngày cho thấy nước thải và khí thải phát sinh của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Hà Tĩnh (FHS) đã đạt quy chuẩn.
Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Formosa.
Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Formosa.

Ngày 7/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có văn bản trả lời câu hỏi chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) nêu tại kỳ họp thứ 3 về công tác kiểm tra, giám sát Formosa khắc phục các tồn tại, vi phạm. 

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Hội đồng kỹ thuật đánh giá việc khắc phục hậu quả vi phạm của FHS và thành lập Tổ giám sát kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện cam kết khắc phục sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung của FHS trong 3 năm.

Từ ngày 27/7/2016, hàng ngày Tổ giám sát vẫn giám sát việc FHS, phối hợp với Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lấy, phân tích mẫu nước thải trước xử lý của các trạm xử lý nước thải, lấy mẫu nước thải sau xử lý của các trạm xử lý nước thải và tại trạm quan trắc online trước khi xả ra biển. Kết quả phân tích cho thấy các mẫu nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải công nghiệp trước khi xả ra biển của FHS đều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đưa 2 Trạm kiểm định môi trường di động lắp đặt tại Trạm xử lý nước thải công nghiệp của FHS để giám sát nước thải của công ty trước khi thải ra biển liên tục trong 3 năm.

Ngày 9/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường và kế hoạch giám sát môi trường của FHS; đảm bảo chất thải của FHS phải được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tính đến ngày 10/5/2017, FHS đã hoàn thành các hạng mục công trình xử lý chất thải bổ sung, công trình giám sát, phòng ngừa sự cố môi trường, đã được lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động liên tục, có camera theo dõi, giám sát và truyền trực tiếp các số liệu quan trắc nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Tổng cục Môi trường để kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt, Hội đồng liên ngành đã đồng ý FHS được vận hành thử nghiệm Lò cao số 1 và Xưởng luyện thép. Ngày 29/5/2017, FHS đã vận hành thử nghiệm Lò cao số 1. Ba ngày sau, công ty đã vận hành thử nghiệm Xưởng luyện thép và đến ngày 12/6/2017, FHS đã sản xuất được 1.016 tấn thép thương mại đầu tiên.

Khách du lịch đến 4 tỉnh miền Trung tăng cao

Về việc bồi thường thiệt hại, ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân 4 tỉnh miền Trung sau sự cố do Formosa gây ra, Thủ tướng cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, người đứng đầu Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp gạo và tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển với tổng kinh phí hơn 282 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường, do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng Ban.

Trên cơ sở kết quả thống kê thiệt hại, định mức xác định thiệt hại, Thủ tướng đã quyết định tạm cấp kinh phí 3 đợt với tổng số tiền 5.500 tỷ đồng cho 4 tỉnh để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Tính đến ngày 30/5/2017, tỷ lệ giải ngân chi trả đạt trung bình 84%. Căn cứ tiến độ này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp kinh phí lần thứ 4 với số tiền 1.500 tỷ đồng để 4 tỉnh miền Trung tiếp tục chi trả.

Theo đánh giá của Chính phủ, tình hình an ninh trật tự xã hội tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, sản xuất muối, các hoạt động du lịch tại 4 tỉnh miền Trung đã hoạt động trở lại bình thường.

Vào một số thời điểm, lượng khách du lịch đến với 4 tỉnh tăng cao hơn cùng kỳ các năm trước. Người tiêu dùng đã yên tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản; hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản bị tổn thương đã bước đầu phục hồi.