Skyrmion: Vật liệu mới để lưu trữ dữ liệu

VietTimes -- Một màng phim siêu mỏng sử dụng các xoáy từ nhỏ xíu (được gọi là "skyrmions") đang được thử nghiệm để lưu trữ và xử lý dữ liệu trên các phương tiện điện từ.
skyrmions là một vật liệu lưu trữ tiềm năng
skyrmions là một vật liệu lưu trữ tiềm năng

Theo Cnet, một mẩu phim nhỏ có kích cỡ tính bằng nanomet có thể sẽ là chìa khóa nắm giữ rất nhiều dữ liệu, giúp lưu trữ nhanh hơn và sử dụng ít năng lượng hơn so với bộ nhớ trạng thái rắn ngày nay.

Các nhà khoa học thuộc Khoa Kỹ thuật và Máy tính thuộc Trường Đại học Quốc gia Singapore đã tiến hành kết hợp coban và palladium (những vật liệu có chứa skyrmion) vào một mẩu phim, từ đó có khả năng tạo ra các skyrmion ổn định. Skyrmions là những xoáy từ nhỏ, được phát hiện trong các vật liệu từ tính vào năm 2009, thường được cố định bằng từ trường. Theo Giáo sư Yang Hyunsoo, vật liệu mới này cho phép tạo ra các "skyrmions từ trường ổn định ở nhiệt độ phòng mà không cần một từ trường phân cực". Skyrmion được thiết kế bảo vệ chống lại biến động, từ đó dễ dàng trở thành một kích thước tế bào cực nhỏ để lưu trữ các dữ liệu từ.

Thông tin được lưu trữ trên vật liệu từ cũng giống như trên một ổ cứng, vì thế ta cũng có thể sử dụng skyrmions như là đơn vị "bit" cơ bản của thông tin. Khi nhóm nghiên cứu tìm ra cách tạo ra các kiến trúc skyrmion 3D hoàn chỉnh và đặt vào cuộn phim, chúng ta có thể tăng mật độ lưu trữ lên từ 10 đến 100 lần.

Nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng trở nên cần thiết. Dữ liệu là nguồn tài nguyên hữu hạn, và có thể sẽ tăng gấp 10 lần trong thập kỷ tới. Vì thế skyrmions có thể sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết nhu cầu về lưu trữ trong tương lai.