Sẽ hỗ trợ tối đa các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KHCN

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Theo đó, thời gian thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được kéo dài đến hết năm 2020.
Chương trình góp phần hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (ảnh minh họa)
Chương trình góp phần hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (ảnh minh họa)

Quyết định 1381 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 592 ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, thời gian thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được kéo dài đến hết năm 2020.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng điều chỉnh, bổ sung mục tiêu của chương trình. Cụ thể, chương trình góp phần hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, trong đó ưu tiên tại các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu CNTT tập trung.

Đồng thời, hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu ươm tạo doanh nghiệp KH&CN  tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng  tại các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, góp phần hình thành các tổ chức KH&CN đạt trình độ khu vực và thế giới.

Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

Theo đó, hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, ưu tiên cơ sở ươm tạo được thành lập tại các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu CNTT tập trung: hỗ trợ trang thiết bị dùng chung; hoạt động tư vấn, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, người làm việc tại cơ sở ươm tạo và tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo tại cơ sở ươm tạo; tổ chức hội nghị, hội thảo; xây dựng trang thông tin điện tử để quảng bá về cơ sở ươm tạo.

Cùng với việc hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN, chương trình cũng hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, bao gồm: hỗ trợ tổ chức, cá nhân nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường; sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.