Sẽ giảm 30-50% xe công phục vụ công tác chung

VietTimes -- Bộ Tài chính nêu: tinh thần đến năm 2020 sẽ giảm 30-50% số xe ô tô công phục vụ công tác chung.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước cho hay, Bộ này đang xây dựng quyết định thay thế quyết định 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức mua sắm và sử dụng xe công.

Trong đó, tinh thần đến năm 2020 sẽ giảm 30-50% số xe ô tô phục vụ công tác chung so với hiện nay (trừ số xe đang có ở các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn). Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ mua sắm và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung.

Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số khoảng 40.000 xe ô tô công thì xe ô tô phục vụ công tác chung chiếm chủ yếu, còn xe phục vụ chức danh cho các cán bộ có tiêu chuẩn chỉ có hơn 900 chiếc.

Trước đó ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg chỉ đạo nội dung này. Ngoài ra, Thủ tướng còn đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ôtô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ôtô phục vụ công tác chung; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm, sử dụng xe ôtô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi để xử lý đối với xe ôtô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng.