Sẽ đấu thầu kinh doanh đặt cược bóng đá

VietTimes -- Trong Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, tại điểm 3, Điều 38, Mục 2 có nêu Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế áp dụng quy định của Luật đấu thầu".
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an... nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế áp dụng quy định của Luật Đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ công khai điều kiện, quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, cho phép hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3/2017. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino.

Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam.