Sẽ có cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

VietTimes -- Theo thông tin từ văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ KH&ĐT, TT&TT, Tài chính và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở xem xét báo cáo của Bộ Tư pháp và ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT và Văn phòng Chính phủ  tại cuộc ngày 16/3/2017.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ KH&ĐT, TT&TT, Tài chính và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo hướng thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; đảm bảo sự kết nối đồng bộ của hệ thống CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế, sử dụng ngân sách nhà nước; huy động tối đa các nguồn lực và đầu tư của doanh nghiệp, xã hội để thuê dịch vụ CNTT, triển khai thực hiện dự án CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi cuối tháng 3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20 quy định CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 20 quy định, CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là tập hợp dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng thông qua phương tiện điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật.

Đối với việc xây dựng CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 20 quy định, CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc; phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật CSDL quốc  gia, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật CNTT, an toàn, an ninh thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật. Ngoài ra, thiết kế cấu trúc của CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo việc mở rộng và phát triển.

Thông tin trong CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính gồm thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thông tin về việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có); thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính; thông tin về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

Cũng tại Nghị định 20, Chính phủ cũng quy định CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính sẽ được kết nối với CSDL quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản để sử dụng thông tin gốc của công dân; CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản để sử dụng thông tin cơ bản về doanh nghiệp; và CSDL quốc gia về pháp luật để sử dụng thông tin của văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.