Sắp diễn ra Hội thảo lớn về thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thảo nhằm nghiên cứu thấm nhuần ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của “trường học lớn TNXP” do Bác Hồ sáng lập với mục tiêu chiến lược đề ra Giác ngộ lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thanh niên.
Sắp diễn ra Hội thảo lớn về thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ tặng TNXP 4 câu thơ lịch sử:  “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” (20/3/1951-20/2/2016), Hội Cựu thanh niên xung phong phối hợp với Trung ương đoàn và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo: Thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn TNXP vào ngày 30/3/2016 tại TP Hồ Chí Minh. Hội thảo là một trong những hoạt động thực tiễn nhằm phát huy sức mạnh dời non lấp biển của lớp người tuổi trẻ, xung kích phục vụ kháng chiến cứu nước đến ngày toàn thắng, rèn luyện các thế hệ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên.

Tại hội thảo, các diễn giả và khách mời cùng thảo luận nhằm vận dụng sáng tạo tư tưởng và mô hình “Trường học lớn TNXP” trong kháng chiến vào phục vụ đắc lực công cuộc phát triển đất nước góp phần bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ đang đứng trước những nguy cơ phức tạp hiện nay.

Đến nay, BTC đã nhận được 150 bài tham luận và đang tiếp tục nhận được những bài viết tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và đông đảo nhân chứng lịch sử ở 63 tỉnh, thành phố.