Tổng cục nói 225.000 cử nhân thất nghiệp, Đoàn Thanh niên muốn kiểm tra thêm

Tổng cục nói 225.000 cử nhân thất nghiệp, Đoàn Thanh niên muốn kiểm tra thêm

VietTimes -- Theo Tổng Cục thống kê, quý 1-2016, cả nước có 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Tuy nhiên, theo đề nghị của Trung ương Đoàn, Bộ LĐTBXH đã đồng ý để Trung ương Đoàn cùng Bộ tổ chức khảo sát, thống kê số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, để có giải pháp khắc phục tình trạng này.
Ngân sách và các tổ chức hội - đoàn thể nhà nước

Ngân sách và các tổ chức hội - đoàn thể nhà nước

Thống kê từ dữ liệu NSNN trên cổng thông tin của Bộ Tài chính cho thấy chi cho các trung ương hội của tổ chức CT-XH, cũng như các trung ương hội khối các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã tăng gấp hơn 3 lần trong 10 năm qua, từ năm 2006 - 2015. Nhưng đó chỉ là một phần của bức tranh.