Sản phẩm, dịch vụ CNTT nào được ưu tiên mua sắm bằng ngân sách nhà nước?

VietTimes -- Vừa qua, Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư quy định về Tiêu chí xác định và Danh mục sản phẩm dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong các cơ quan tổ chức nhà nước. Việc ưu tiên được áp dụng trong các trường hợp đầu tư mua sắm sản phẩm dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và việc đầu tư, mua sắm này không nhằm mục đích thương mại. Cụ thể, đó là mua sắm tài sản và mua sắm khác nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; mua sắm, đầu tư trong các dự án đầu tư; các hoạt động khác có hạng mục đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT.

Thông tư này áp dụng đối với  các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu trên tại khoản 1 Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT.

Sản phẩm dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước khi sản phẩm, dịch vụ thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên khi đầu tư mua sắm quy định tại điều 4 Thông tư này; đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này; sản phẩm dịch vụ được công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2017, thay thế Thông tư số 01/2014/TT_BTTTT ngày 20/2/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư mua sắm các sản phẩm dịch vụ CNTT sản xuất trong nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước.