2017: Hà Nội đầu tư xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử

VietTimes -- Trong năm nay, Hà Nội tiếp tục ứng dụng có hiệu quả CNTT trong triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, làm tốt việc bảo đảm an toàn thông tin; triển khai đồng bộ thực hiện số hóa dữ liệu dùng chung của Thành phố để tiến tới xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của TP. Hà Nội.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Năm 2016, Công tác CCHC của TP. Hà Nội đã được Trung ương ghi nhận khi thu nhiều kết quả toàn diện, góp phần nâng cao kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có chuyên biến theo hướng nâng cao vê nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ; được dư luận nhân dân quan tâm, đông tình ủng hộ; mức độ hài lòng của người dân đôi với nên hành chính phục vụ của Thành phố được nâng lên một bước.

Năm 2017, Hà Nội tiếp tục đề cao vai trò người đứng đầu các cấp trong công tác cải cách hành chính; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về CCHC có hiệu quả đến người dân và doanh nghiệp.

Đây cũng là năm Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các nội dung, nhiệm vụ của CCHC theo hướng tổng thể và đồng bộ; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước ở các lĩnh vực: Kinh doanh, giao thông đô thị, xây dựng, y tế, giáo dục, đất đai, tài nguyên môi trường.

Việc đơn giản hóa các TTHC tiếp tục được thực hiện, rà soát cắt giảm các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân; tăng cường công khai minh bạch thông tin, hướng dẫn rõ ràng các quyết định, chính sách, TTHC cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Mở rộng cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Hà Nội cũng thực hiện đổi mới hình thức đánh giá và nhân rộng việc đo lường mức độ hài lòng đối của người dân đối với công tác CCHC. Thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2017.