Resort nghìn tỷ của “bầu” Hiển: Bỏ đảo nhân tạo 10 ha, bổ sung ranh giới quy hoạch

VietTimes – Resort nghìn tỷ này cụ thể là dự án Khu du lịch sinh thái biển Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T – “hạt nhân” trong hệ sinh thái doanh nghiệp của “bầu” Hiển – làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư thực hiện là 1.024 tỷ đồng.

Resort nghìn tỷ của “bầu” Hiển: Bỏ đảo nhân tạo 10 ha, bổ sung ranh giới quy hoạch. (Ảnh: Internet)

Resort nghìn tỷ của “bầu” Hiển: Bỏ đảo nhân tạo 10 ha, bổ sung ranh giới quy hoạch. (Ảnh: Internet)

“Bầu” Hiển xin điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho dự án resort nghìn tỷ ở Thanh Hóa

Theo đó, ngày 29/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn đã ký văn bản (ký thay Chủ tịch), đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, thống nhất chủ trương để CTCP Tập đoàn T&T lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh Gia đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 để điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch theo hướng bảo vệ khu vực rừng phòng hộ thuộc phạm vi dự án.

Về nội dung điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch, văn bản này đã nêu khá chi tiết. Đó là: “bỏ khu vực dự kiến thực hiện đảo nhân tạo diện tích khoảng 10 ha, bổ sung ranh giới quy hoạch khu vực phía Tây Nam dự kiến khoảng 10 ha tiếp giáp với đường ven biển theo quy hoạch”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo: Trong quá trình lập quy hoạch, yêu cầu CTCP Tập đoàn T&T phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tĩnh Gia xác định phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng, đảm bảo tính khả thi thực hiện dự án.

“Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký văn bản này, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T phải hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch, trình duyệt theo quy định; quá thời hạn nêu trên, văn bản này không còn giá trị pháp lý. Sau thời gian điều chỉnh quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các vấn đề về chấp thuận đầu tư, đất đai, tài chính và các vấn đề khá có liên quan được điều chỉnh lại theo quy định hiện hành của pháp luật đầu tư”, văn bản nêu rõ.

Văn bản này được UBND tỉnh Thanh Hóa đề gửi đích danh cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. Bởi lẽ, trước đó, ngày 15/5/2018, CTCP Tập đoàn T&T đã có Công văn số 215/2018/CV-T&T gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án và xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.