Ra mắt Trung tâm tiếp nhận giải đáp mọi thắc mắc về triển khai Chính phủ điện tử

VietTimes -- Hoạt động tại địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/, hệ thống thông tin Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử bước đầu được thiết kế dành cho người dùng thuộc các cơ quan nhà nước cần tham vấn về các lĩnh vực Chính phủ điện tử, thực hiện kết nối đến Trung tâm để gửi câu hỏi, kiến nghị về phát triển Chính phủ điện tử.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, đại diện Sở TT&TT các tỉnh/thành cùng Bưu điện Việt Nam nhấn nút khai trương.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, đại diện Sở TT&TT các tỉnh/thành cùng Bưu điện Việt Nam nhấn nút khai trương.

Hôm nay (29/11), Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử vừa chính thức được khai trương tại Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử hoạt động theo cơ chế một cửa, hỗ trợ cộng tác và quản trị tri thức. Hệ thống bao gồm nhiều tính năng được bổ sung liên tục nhằm đảm bảo việc hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử được minh bạch, kịp thời và cùng chia sẻ.

Tính năng đầu tiên là một cửa điện tử hỗ trợ giải đáp về Chính phủ điện tử với chức năng chính là tiếp nhận, xử lý, chuyển câu trả lời, giải đáp đến đơn vị, cá nhân đã hỏi. Đây là những câu hỏi/ kiến nghị/ phản ánh hoặc xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về các lĩnh vực do Bộ quản lý trong phát triển Chính phủ điện tử như: Các cơ chế, chính sách, pháp luật về Chính phủ điện tử; xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch Chính phủ điện tử; nền tảng, công nghệ, hạ tầng kỹ thuật phát triển Chính phủ điện tử; triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu Chính phủ điện tử; nguồn lực phát triển Chính phủ điện tử; đánh giá, xếp hạng, đo lường phát triển Chính phủ điện tử; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan Chính phủ điện tử; an toàn, an ninh mạng trong phát triển Chính phủ điện tử;…

Đồng thời, Hệ thống cũng sẽ là kênh lưu trữ dữ liệu các câu hỏi và nội dung trả lời được cung cấp, chia sẻ về mọi vấn đề phát triển Chính phủ điện tử. Hệ thống bao gồm danh mục các cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật về Chính phủ điện tử để các cơ quan nhà nước thuận tiện tra cứu. Tìm kiếm, kết xuất nội dung trả lời tự động khi câu hỏi mới nhận được tương tự câu hỏi đã được trả lời trước đó. Thực hiện các phân tích, thống kê, báo cáo mong muốn dựa trên kho dữ liệu (ví dụ thống kê tần suất các vấn đề được hỏi để đánh giá độ nóng của vấn đề; thống kê mức độ hài lòng về trả lời câu hỏi theo nhóm nội dung, theo đơn vị trả lời,…).

Hệ thống bước đầu được thiết kế dành cho người dùng thuộc các cơ quan nhà nước cần tham vấn về các lĩnh vực Chính phủ điện tử, thực hiện kết nối đến Trung tâm để gửi câu hỏi, kiến nghị về phát triển Chính phủ điện tử.

Theo đó, các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện tiếp nhận, trả lời câu hỏi kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý một cách nhanh chóng, hiệu quả. Về lâu dài, Hệ thống sẽ hỗ trợ đo lường các chỉ số triển khai Chính phủ điện tử để chủ động tìm ra các điểm nóng, điểm nghẽn, giúp Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ được nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hệ thống cũng sẽ kết nối, tích hợp với các hệ thống Chính phủ điện tử để cung cấp trực tuyến các thông tin về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử như Chỉ số về dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; về hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và an toàn, an ninh mạng trong phát triển Chính phủ điện tử.