Ra mắt Liên minh sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng tại Việt Nam

Liên minh gồm 21 doanh nghiệp thành viên, với mục tiêu trong tương lai chiếm trên 70% thị trường trong nước và xuất khẩu các nước trong khu vực.

Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an minh mạng Việt Nam ban đầu gồm 21 doanh nghiệp thành viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 28/12, Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an minh mạng Việt Nam đã chính thức được ra mắt.

Liên minh gồm 21 doanh nghiệp thành viên ban đầu cam kết tập trung nguồn lực phát huy thế mạnh đặc thù của từng doanh nghiệp để phát triển sản phẩm có chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài để hình thành hệ sinh thái đầy đủ của Việt Nam.

Sản phẩm của các doanh nghiệp trong liên minh có khả năng tương thích kết nối liên kết với nhau trở thành các bộ giải pháp hoàn chỉnh phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Các doanh nghiệp cũng cam kết đồng hành cùng nhau trong việc bảo vệ các hệ thống thông tin của Việt Nam.

Trước đó vào giữa tháng 12/2019, để tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và các doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thông báo và giao nhiệm vụ phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Cụ thể, Bộ giao các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và sản phẩm nền tảng của Việt Nam để đáp ứng tối đa nhu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo 8 nhóm sản phẩm, bao gồm: Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối; Sản phẩm an toàn lớp mạng; Sản phẩm an toàn lớp ứng dụng; Sản phẩm bảo vệ dữ liệu; Nhóm giải pháp định hướng phát triển theo hình thức cung cấp dịch vụ; Sản phẩm trình duyệt; Sản phẩm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Sản phẩm nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử.

Trên cơ sở 8 nhóm sản phẩm nêu trên, theo Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hình thành Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước xuất khẩu.

Cùng với đó, Bộ đã giao các doanh nghiệp an toàn thông tin, trước mắt là 21 doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm an toàn, an ninh mạng phối hợp với Cục An toàn thông tin để thành lập Liên minh sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao sự hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau trong phát triển sản phẩm, bảo đảm các sản phẩm có sự liên thông, kết nối với nhau trong mô hình tổng thể phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, trên 80% sản phẩm an toàn an ninh mạng được sử dụng tại Việt Nam hiện nay là nhập khẩu. Trong khi đó doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ và có khả năng đáp ứng trên 60% một hệ sinh thái an toàn an ninh mạng đầy đủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã giao nhiệm vụ và lộ trình cụ thể, đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020, sản phẩm an toàn an ninh mạng Việt Nam sẽ đáp ứng đầy đủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng, phấn đấu đến năm 2025, sản phẩm an toàn an ninh mạng của Việt Nam chiếm trên 70% thị trường trong nước và xuất khẩu các nước trong khu vực./.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/ra-mat-lien-minh-san-xuat-san-pham-an-toan-thong-tin-mang-tai-viet-nam/615574.vnp