Ra mắt cộng đồng trợ giúp trên Facebook Lite

Cộng đồng trợ giúp (Community Help) chính thức ra mắt trên Facebook Lite tại hơn 100 quốc gia, giúp người dùng ở những khu vực  có khả năng kết nối mạng thấp tìm kiếm và đề xuất sự giúp đỡ như cung cấp thức ăn, chỗ ở và phương tiện di chuyển dễ dàng hơn tại khu vực xảy ra khủng hoảng.

Trợ giúp cộng đồng là một phần của Ứng phó Khủng hoảng trên Facebook nơi mọi người tìm đến để cho bạn bè và gia đình biết họ an toàn, biết và chia sẻ thêm về những gì đang xảy ra đồng thời hỗ trợ cộng đồng vượt qua khủng hoảng.   

Ở nhiều nơi trên thế giới, tốc độ mạng có thể chậm và không ổn định. Điều này có thể còn khó khăn hơn sau một cuộc khủng hoảng, khi việc kết nối mang tính chất quyết định.

Phiên bản Facebook Lite được thiết kế cho người dùng Facebook ở những khu vực có kết nối Internet kém hoặc hạn chế, được sử dụng bởi người dùng trên hơn 100 quốc gia với 55 ngôn ngữ. Phần mềm sử dụng ít dữ liệu hơn, cài đặt và tải nhanh hơn cũng như hoạt động tốt trên những thiết bị cấu hình thấp và kết nối mạng chậm.

Giám đốc Sản phẩm Ứng phó Khủng hoảng của Facebook Jeong-Suh Choi cho biết, Facebook ưu tiên phát triển các công cụ cung cấp cho người dùng những cách thức để có được sự trợ giúp cần thiết để phục hồi và tái thiết sau khủng hoảng. Nhiều người hơn nữa sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết trong thời gian khủng hoảng khi tính năng Trợ giúp Cộng đồng được triển khai trên Facebook Lite.

Đầu năm nay, Facebook đã triển khai tính năng Kiểm tra An toàn (Safety Check) trên Facebook Lite để giúp người dùng ở những khu vực có kết nối mạng chậm có thể dễ dàng báo cho gia đình và bạn bè rằng họ an toàn sau một cuộc khủng hoảng.