Ra mắt cộng đồng trợ giúp trên Facebook Lite

Ra mắt cộng đồng trợ giúp trên Facebook Lite

Cộng đồng trợ giúp (Community Help) chính thức ra mắt trên Facebook Lite tại hơn 100 quốc gia, giúp người dùng ở những khu vực  có khả năng kết nối mạng thấp tìm kiếm và đề xuất sự giúp đỡ như cung cấp thức ăn, chỗ ở và phương tiện di chuyển dễ dàng hơn tại khu vực xảy ra khủng hoảng.
Điều cần nằm lòng nếu muốn ngừng lưu trữ lịch sử cuộc gọi và SMS trên Facebook

Điều cần nằm lòng nếu muốn ngừng lưu trữ lịch sử cuộc gọi và SMS trên Facebook

VietTimes -- Việc lưu trữ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn văn bản là một phần trong tính năng opt-in của ứng dụng Messenger hoặc Facebook Lite trên nền tảng Android, giúp tìm kiếm, kết nối và có những trải nghiệm tốt hơn trên Facebook. Tuy nhiên, người dùng có quyền lựa chọn có đồng ý sử dụng tính năng này hay không.