Quyết định của UBND TP. HCM thay thế Quyết định của Thủ tướng: Cục Kiểm tra văn bản nói gì?

VietTimes -- “Nếu là vấn đề áp dụng pháp luật thì bên tôi không thể có ý kiến trực tiếp được. Nếu họ ra văn bản quy phạm pháp luật thì bên tôi mới có ý kiến được. Vì vậy phải xem là văn bản gì đã, khi nào có văn bản cụ thể để chúng tôi xem mới có ý kiến được”, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết.
Bản đồ được cho là quy hoạch 1/5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt năm 1996.
Bản đồ được cho là quy hoạch 1/5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt năm 1996.

QĐ cấp thành phố điều chỉnh QĐ của Thủ tướng (?!)

Ngày 04/6/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 367/TTg về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức, TP HCM.

Tiếp đến, ngày 27/12/2005 thời điểm này ông Nguyễn Văn Đua là Phó Chủ tịch UBND TP HCM đã ký Quyết định 6565/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000.

Để ra được Quyết định 6565/QĐ-UBND, UBND TP. HCM đã căn cứ vào nhiều văn bản quan trọng, trong đó có Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng; và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1642/CP-CN ngày 24/11/2003 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều đáng bàn ở đây là Quyết định 6565 tuy là Quyết định cấp Thành phố nhưng nội dung lại thay thế Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc này được cụ thể hóa ngay tại Điều 2 của Quyết định 6565: “Quyết định này thay thế Quyết định 367 ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ”.

"Quyết định 6565 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000 do Phó Chủ tịch UBND TP HCM lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Đua ký nhưng nội dung tại Điều 2 là thay thế Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ. Về thẩm quyền đây là sai sót về mặt hành chính" - Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương.
Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp nói gì?
Trao đổi với phóng viên VietTimes về nội dung này, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chưa đưa ra đánh giá gì về việc áp dụng pháp luật cũng như thể thức văn bản.

Tuy nhiên, ông Ba cũng cho biết, “Thông tin cụ thể văn bản đó chưa biết như thế nào, lúc nào có văn bản cụ thể và xem sau đó chúng tôi mới có ý kiến được. Nếu mà là vấn đề áp dụng pháp luật thì chúng tôi không có ý kiến trực tiếp được. Nếu họ ra văn bản quy phạm pháp luật thì bên tôi mới có ý kiến được. Vì vậy phải xem là văn bản gì đã, khi nào có văn bản cụ thể để chúng tôi xem mới có ý kiến được”.

Ông Ba đề nghị phóng viên gửi văn bản qua đường bưu điện tới Văn phòng của Bộ Tư pháp hoặc Cục kiểm tra văn bản để xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này trước đó, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cũng cho rằng đây là văn bản có sai sót về mặt hành chính và để lại hậu quả lớn.

Quyết định của UBND TP. HCM thay thế Quyết định của Thủ tướng: Cục Kiểm tra văn bản nói gì? ảnh 1 Khoảng 100 người dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án KĐT mới Thủ Thiêm.

Còn theo quan điểm của Luật sư Hồ Hữu Hoành thì đây là lần đầu tiên, một cơ quan cấp dưới phủ quyết quyết định của cơ quan cấp trên bằng quyết định của mình.

Cụ thể, trong trường hợp công văn 1642/CP-CN của Thủ tướng chỉ đạo, cho phép UBND TP HCM điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của dự án Thủ Thiêm, trên cơ sở thống nhất với Bộ Xây dựng, thì phải hiểu rằng, UBND TP HCM được thực hiện chỉnh sửa dự thảo quy hoạch 1/5.000, sau đó phải trình để Chính phủ ban hành quyết định thông qua, để thay thế cho cái quy hoạch 1/5.000 năn 1996 (được phê duyệt bởi Quyết định 367), và khi có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/5000 mới, thì UBND TP HCM mới dựa trên đó để ban hành quy hoạch 1/2.000 mới.

Tuy nhiên, UBND TP HCM đã làm một việc chưa từng có trong tiền lệ lập quy, đó là ban hành Quyết định 6565 để phê duyệt quy hoạch tổng thể 1/5000, đồng thời thay thế và hủy bỏ luôn Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang gặp khó khăn lớn bởi phát sinh khiếu nại, tố cáo, gay gắt, kéo dài liên quan đến việc thu hồi, đền bù, bồi thường, giải phóng mặt bằng đất. Có khoảng 100 người dân đang khiếu kiện về vấn đề này.

Đa số người dân cho rằng đất đai của họ không nằm trong ranh giới Quy hoạch năm 1996, Bản đồ Quy hoạch 1/5000 KĐT Thủ Thiêm. Tuy nhiên, Bản đồ Quy hoạch 1/5000 KĐT mới Thủ Thiêm đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy. Trong khi đó Quyết định 367 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ đã bị thay thế bởi Quyết định 6565 năm 2005 của UBND TP. HCM.

Ngay từ tháng 7/2016 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo UBND TP. HCM kiểm tra hồ sơ lưu trữ xác định rõ, có hay không có Bản đồ quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm, tỷ lệ 1/5.000 theo Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 4/6/1996. Trường hợp không tìm thấy Bản đồ quy hoạch dự án KĐT mới Thủ Thiêm, tỷ lệ 1/5.000, UBND TP. HCM, Bộ Xây dựng phải đề xuất biện pháp giải quyết trước ngày 01/9/2016.

Ngoài ra, căn cứ vào quy hoạch dự án theo Quyết định 367/QĐ-TTg, UBND TP. HCM chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát diện tích đất thu hồi của các hộ dân có hay không nằm trong quy hoạch, thống nhất biện pháp giải quyết và trả lời công dân.

Trong trường hợp diện tích thu hồi của các hộ dân nằm trong quy hoạch của dự án phải có biện pháp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân. Trường hợp diện tích đất thu hồi của các hộ dân không nằm trong quy hoạch thì việc xử lý cũng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo xem xét và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến việc thực hiện dự án. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01/10/2016.

"Theo quy định tại Quyết định số 2038/QĐ-BTP ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra văn bản QPPL thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL theo quy định của pháp luật."