Quyết định của UBND TP. HCM thay thế Quyết định của Thủ tướng: Cục Kiểm tra văn bản nói gì?

Quyết định của UBND TP. HCM thay thế Quyết định của Thủ tướng: Cục Kiểm tra văn bản nói gì?

VietTimes -- “Nếu là vấn đề áp dụng pháp luật thì bên tôi không thể có ý kiến trực tiếp được. Nếu họ ra văn bản quy phạm pháp luật thì bên tôi mới có ý kiến được. Vì vậy phải xem là văn bản gì đã, khi nào có văn bản cụ thể để chúng tôi xem mới có ý kiến được”, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết.