Quy định mới: Người Việt Nam vào casino phải được xác nhận thu nhập

VietTimes – Thu nhập của người có quốc tịch Việt Nam vào casino chơi được xác nhận đã đạt trên 10 triệu đồng/tháng. Đó là tinh thần tại Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 5/10/2017 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.
Ảnh minh họa. Nguồn: ameristar.com
Ảnh minh họa. Nguồn: ameristar.com

Thông tư 102/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017.

Theo quy định tại thông tư này, từ ngày 1/12, người mang quốc tịch Việt Nam khi tham gia chơi casino phải chứng minh có một trong các loại hồ sơ sau: Các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân trong vòng 1 năm trước khi vào chơi casino; các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh casino, thông tư quy định doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi, hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được ra, vào casino theo quy định tại điều 14 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Thông tư 102/2017/TT-BTC cũng đồng thời quy định trong trường hợp mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử thì phải đảm bảo kiểm soát đối tượng ra, vào casino. Sổ theo dõi, thông tin điện tử phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 2 năm để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Riêng đối với các doanh nghiệp được phép thí điểm cho người Việt Nam chơi tại casino theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, sổ theo dõi đối với người Việt Nam vào chơi phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 5 năm để phục vụ cho việc tổng kết, đánh giá việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh casino có trách nhiệm thu và hạch toán riêng khoản thu từ tiền vé tham gia chơi. Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tự kê khai số lượng người Việt Nam mua vé vào chơi casino và nộp toàn bộ tiền bán vé vào tài khoản thu ngân sách nhà nước. Thời gian nộp cùng với thời điểm tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về thuế.

Ngân sách cấp tỉnh nơi doanh nghiệp kinh doanh casino tổ chức hoạt động kinh doanh được hưởng nguồn thu từ tiền vé vào cửa casino và được sử dụng để chi đầu tư phát triển cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trong đó bố trí tối thiểu 60% cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế.