Quỹ BHYT âm 2.152 tỷ đồng sau 7 tháng đầu năm

VietTimes -- Tổng quỹ khám chữa bệnh BHYT chỉ là 28.220 tỷ đồng, nhưng hết 7 tháng đầu năm 2016 đã "tiêu" tới 30.372 tỷ đồng, âm 2.152 tỷ đồng.
Hết tháng 7/2016 đã giải quyết chế độ BHXH cho 5.058.587 lượt người- (Ảnh minh họa).
Hết tháng 7/2016 đã giải quyết chế độ BHXH cho 5.058.587 lượt người- (Ảnh minh họa).

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chi phí khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2016 tăng đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng số tiền tăng thêm 8.545 tỷ đồng.

Ngành bảo hiểm đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 77.640.540 lượt người, tăng 6.132.290 lượt người (tương đương mức 8,6%) so với cùng kỳ năm 2015.

Để khắc phục thâm hụt trong chi khám chữa bệnh các tháng cuối năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề một số biện pháp như: Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật liên tục tình hình chi phí khám chữa bệnh và sử dụng quỹ...

Đến hết ngày 31/7, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.406.463 người, bảo hiểm thất nghiệp là 10.574.309 người, BHXH tự nguyện là 192.340 người.