Hỗ trợ bảo hiểm cho gần 15.000 tàu cá, với hơn 145.000 ngư dân

VietTimes -- Triển khai Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đến nay nhà nước đã hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho gần 15.000 tàu khai thác hải sản của ngư dân.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị trên tàu ở mức 70% phí bảo hiểm với tàu có tổng công suất từ 90CV đến dưới 400CV- (Ảnh minh họa).
Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị trên tàu ở mức 70% phí bảo hiểm với tàu có tổng công suất từ 90CV đến dưới 400CV- (Ảnh minh họa).

Cụ thể, theo quy định của nghị định 67, nhà nước hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị trên tàu ở mức 70% phí bảo hiểm với tàu có tổng công suất từ 90CV đến dưới 400CV và 100% với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Sau gần 2 năm thực hiện, đến nay đã có gần 14.977 tàu cá trên 90CV tại 28 tỉnh, thành phố được bảo hiểm, hơn 145.000 thuyền viên được bảo hiểm. Tính riêng sáu tháng đầu năm 2016, tổng phí bảo hiểm cho tàu cá của ngư dân là 128,3 tỷ đồng, (trong đó năm 2015 là 10.438 tàu cá và 6 tháng đầu năm 2016 là 4.539 tàu cá); 145.960 thuyền viên được bảo hiểm (trong đó năm 2015 là 101.540 thuyền viên và 6 tháng đầu năm 2016 là 44.420 thuyền viên).

Đến nay, các doanh nghiệp đã tiếp nhận giải quyết bồi thường 1267 vụ tàu bị tổn thất (năm 2015 là 553 tàu, 5 tháng đầu năm 2016 là 714 tàu); chưa phát hiện trường hợp trục lợi, gian lận bảo hiểm.