Quảng Nam: Thủ tướng phê duyệt mở rộng Khu kinh tế mở Chu Lai

VietTimes -- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi một số điều tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai và mở rộng diện tích đối với Khu kinh tế mở Chu Lai.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi một số điều tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai và mở rộng diện tích đối với Khu kinh tế mở Chu Lai.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi một số điều tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai và mở rộng diện tích đối với Khu kinh tế mở Chu Lai.
Theo Quyết định số 32/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số điều tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế mở Chu Lai được mở rộng về cả 2 hướng Tây và Bắc. Phạm vi điều chỉnh từ 16 xã, phường, thị trấn theo quyết định trước đây thành 20 xã, phường, thị trấn. 
Cụ thể, Khu kinh tế mở Chu Lai sau khi điều chỉnh sẽ bao gồm: huyện Núi Thành (TT.Núi Thành, các xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa); TP.Tam Kỳ (các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và P.An Phú); huyện Thăng Bình (xã Bình Hải, Bình Sa, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào, một phần xã Bình Nam).
Bên cạnh đó, Khu phi thuế quan thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai cũng được điều chỉnh bố trí tại xã Tam Quang và một phần xã Tam Nghĩa ( huyện Núi Thành), giảm từ 1.656 ha xuống còn 1.012 ha, gắn với sân bay Chu Lai.