Quảng Nam hợp tác với VNPT xây dựng chính quyền số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giai đoạn 2021 – 2025, VNPT sẽ cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính ở Quảng Nam và hướng đến xây dựng chính quyền số.
Trung tâm điều hành thông minh IOC Quảng NAm trong ngày khai trương
Trung tâm điều hành thông minh IOC Quảng NAm trong ngày khai trương

Chiều ngày 6/1, UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, VNPT sẽ cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Hai bên hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông – CNTT trong phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số cho tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, hai bên sẽ hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực Viễn thông – CNTT.

Với hợp tác này, UBND tỉnh Quảng Nam hy vọng hai bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp để hoàn thành các chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên và góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng 11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam và VNPT đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT giai đoạn 2014-2020. Qua 5 năm thực hiện thoả thuận hợp tác, VNPT đã phối hợp đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục chỉ đạo điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền và đáp ứng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Quảng Nam.

Trong thời gian qua, VNPT đã phối hợp với Quảng Nam xây dựng và khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC, phục vụ công tác giám sát chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tập trung đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông và CNTT tại Quảng Nam ngày càng đồng bộ, hiện đại, kết nối băng rộng liên thông, đa chiều, an toàn, đảm bảo hạ tầng truyền dẫn cho xây dựng chính quyền diện tử…