Lại sắp sặc sỡ Tết

Lại sắp sặc sỡ Tết

VietTimes – Sắp tết rồi, từ thành thị tới nông thôn lại chuẩn bị trang hoàng đón tết. Một trong những cách trang hoàng là... mắc điện làm hoa. 
Chữ danh kia cũng có ba bảy đường...

Chữ danh kia cũng có ba bảy đường...

VietTimes – Bây giờ, nếu có chạy theo danh thì cũng... không đáng ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên chăng, là đó đây có người chạy bằng mọi cách, chạy tới mức siêu chạy, bất chấp nhân phẩm, danh dự, lòng tự trọng...