PVN “nộp thiếu” 550 tỷ đồng tiền thuế của năm 2015

VietTimes -- Kết quả thanh tra tài chính về quản lý sử dụng vốn tài sản của PVN và các công ty con cho thấy, đơn vị này đang nộp thiếu 557 tỷ đồng tiền thuế của năm 2015
Tổng công ty dầu khí Việt Nam PVN
Tổng công ty dầu khí Việt Nam PVN

Các doanh nghiệp bị Thanh tra Bộ Tài chính nêu tên gồm Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

7 doanh nghiệp này đã kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 hơn 465 tỉ đồng. Trong đó, riêng công ty mẹ nộp thuế thiếu hơn 423 tỉ đồng.

Ngoài ra, sáu đơn vị thuộc PVN cũng đã kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 92 tỉ đồng.

Như vậy, số tiền thuế năm 2015 mà PVN đã khai báo thiếu là  khoảng 557 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài tiền thuế trên, công ty mẹ PVN và 3 công ty thành viên trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện PVN và 6 doanh nghiệp thành viên đang đầu tư dài hạn vào một số đơn vị nhưng không đạt được hiệu quả. 

Một số dự án trọng điểm quốc gia do PVN quản lý có một số nội dung chưa đúng quy định. Việc đầu tư dài hạn vào các đơn vị ở PVN cũng được chỉ ra có hàng loạt vấn đề.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN chỉ đạo các tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan.