Phương án biểu giá điện rút về 3 - 4 bậc đạt sự đồng thuận cao

EVN vừa công bố kết quả lấy ý kiến về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại 3 miền. Hầu hết các ý kiến đã lựa chọn phương án biểu giá bán lẻ điện rút về 3 - 4 bậc.

Các ý kiến không chọn phương án giữ nguyên biểu giá điện 6 bậc như hiện nay là do khoảng cách chênh lệch của một số bậc chưa thật sự hợp lý. Điều này dẫn đến tình trạng vào mùa nóng, tốc độ tăng tiền điện cao hơn tốc độ tăng sản lượng tiêu thụ điện.

Trong khi đó, phương án một mức giá chung được cho là không khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn.

Phương án biểu giá điện rút về 3 - 4 bậc đạt được sự đồng thuận cao, vì đã khắc phục được phần nào nhược điểm của 2 phương án trên. Tuy nhiên, việc lựa chọn một trong năm kịch bản của phương án 3 vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có khá nhiều ý kiến lựa chọn kịch bản 5, tức biểu giá điện 4 bậc thang.

Theo VTV